Docents

La competència digital dels docents es millora amb el lliurament d’un ordinador per a cada un d’ells, amb un pla de formació específic i amb l’elaboració de materials de suport.

A cada docent se li lliura un ordinador portàtil. Les característiques d'aquests ordinadors són les següents: Lenovo model Thinkbook 14 IIL, amb pantalla de 14’’, RAM de 8 GB i disc dur de 256 GB. El sistema operatiu és Windows 10 amb màquina virtual de Linkat.

De la mateixa manera que els equipaments destinats a l’alumnat són propietat dels centres, també ho són els que estan destinats als docents. Cada ordinador estarà associat a un docent que hi accedirà mitjançant un usuari exclusiu per a aquests ordinadors.

Aquests ordinadors són gestionats per la consola Intune del centre i, per tant, se’n pot fer la seva traçabilitat. Cal recordar que es tracta d’una eina de feina i no d’ús privat. És per això que està limitada la possibilitat d'instal·lar aplicacions, que serà supervisada i aprovada pel coordinador digital del centre.

Els docents accedeixen als seus dispositius mitjançant un usuari format pel seu usuari XTEC, afegint-hi @edu.gencat.cat, i la contrasenya ATRI/GICAR.

Malgrat tenir format de correu electrònic, no ho és. Només és un usuari per accedir a l'ordinador.

És necessari que, prèviament al repartiment dels ordinadors, tots els docents del centre tinguin disponibles els seus usuaris i contrasenyes XTEC i ATRI/GICAR. En cas que no sigui així, cal demanar la seva activació o la recuperació de la contrasenya (gestió d’usuaris).

En el marc del PEDC, s’estableix com un dels objectius prioritaris Augmentar gradualment l’índex de professorat que acredita la competència digital docent entesa com una competència clau del segle XXI.
Per tal de fer l’acompanyament als docents cap a l’assoliment d’aquesta competència, s’han generat noves modalitats de formació en fórmula de càpsules formatives (KUDIs i MacroKUDIs) que s’afegeixen als cursos de més llarga durada (MOOCs i cursos tutoritzats).

Es pot consultar tota l’oferta formativa en el següent enllaç.

També estan a disposició dels docents els videotutorials i els enregistraments del cicle de webinars "Claustre obert a la recerca educativa, a l'entorn i a la mirada internacional" al Nodes de Claustre Obert i al canal de Youtube centres en línia.

S’han desenvolupat materials de suport pedagògic en forma de cursos Moodle que corresponen a continguts del primer trimestre de les assignatures/matèries que s'imparteixen des de 5è de primària fins a 4t d’ESO.

Aquests cursos estan disponibles a la plataforma Alexandria i es poden descarregar i instal·lar de forma automàtica als espais Moodle-Eix dels centres educatius. Actualment s'estan desenvolupant els cursos corresponents al segon trimestre.

Així mateix, s’està duent a terme una revisió dels continguts didàctics del portal edu365 amb una ampliació de la proposta actual.