Alumnes

Durant el curs 2020-2021, els centres reben ordinadors que posen a disposició de tot l’alumnat des de 3r d’ESO fins a Batxillerat.

Els alumnes reben un ordinador amb un dels següents sistemes operatius:
Windows amb màquina virtual Linkat, Chromebook o Linkat, en funció del que cada centre educatiu hagi demanat.

Les característiques dels ordinadors són les següents.

Model: Ordinadors de Lenovo model 300e, tàctils de 11,6”.

RAM i disc dur: pels ordinadors amb sistema operatiu Linkat GNU/Linux és de 4/64 GB, pel sistema operatiu Windows i Windows+Linkat de 8/128 GB i pels Chromebooks és de 4/32 GB.

Cada dispositiu està relacionat amb un/a alumne/a en concret durant, com a mínim, un curs escolar. Passat aquest període, el centre ha de decidir si continua amb la cessió o bé es recullen i es tornen a assignar de nou el curs següent.

El manteniment d’aquests equipaments es durà a terme com la resta d’equipaments en servei del centre, formant part del seu inventari. Així mateix, cada dispositiu serà gestionat pel centre a partir de la consola Intune de cada centre, de manera que se’n podrà fer la seva traçabilitat i associar-lo als grups als quals pertany l’alumnat.

És molt important que l’alumnat i les seves famílies coneguin les condicions d’ús dels equipaments que tenen en cessió. Per aquest motiu, els centres hauran de comunicar a les famílies, prèviament al lliurament de l’ordinador, el compromís, les característiques i les condicions de cessió i ús. Si el centre vol fer un comunicat escrit, pot utilitzar el següent model informatiu de condicions d'ús.

Per tal d’assegurar la connectivitat a la xarxa d’aquells alumnes que els centres públics i concertats han identificat que no tenen aquest servei a les seves llars, es proporcionen connexions portàtils MiFi. En el següent enllaç hi ha disponible la Guia ràpida del dispositiu de connectivitat MiFi.

Un cop rebudes les MiFis als centres educatius, es pot iniciar el repartiment als alumnes assignats. Els centres educatius que encara no hagin rebut els ordinadors del Pla d’Educació Digital de Catalunya, poden, si ho consideren oportú, facilitar temporalment ordinadors o tablets de l’equipament propi del centre, o del projecte d'equitat digital.

Aquestes connexions corresponen a dades il·limitades per a ús lectiu amb restriccions d'horari i d'accés a varis llocs web.

  • L’alumnat podrà disposar d’aquesta connectivitat entre les 7 hores del matí i les 23 hores de la nit.
  • S’apliquen les mateixes restriccions d’accés que les fixades per defecte en els centres educatius, afegint les xarxes socials (Instagram, Facebook), portals de streaming (Netflix, Mega) i de jocs en línia (Xbox Live), i iTunes. Aquestes restriccions s’han establert després de l’anàlisi de l’ús de dades realitzat en els equipaments de connectivitat proporcionats a l’alumnat durant els mesos de confinament en el projecte “equitat digital”.

En una segona fase, cada centre tindrà accés a una consola amb gestió delegada d'algunes polítiques d'accés a Internet, així com a informes de comportament dels diferents accessos (patrons de consum i navegació).

Per poder garantir la seguretat informàtica i poder tenir registre de les accions que els alumnes realitzen amb els ordinadors, s'ha generat un identificador digital (IDI) per a cada alumne relacionat amb el Registre d'alumnes de Catalunya (RALC). Aquest identificador i la contrasenya corresponent són comunicats, de forma escrita, pels tècnics en el moment del lliurament del maquinari. Es demana als alumnes que, quan hi entrin per primera vegada, canviïn la seva contrasenya.

La gestió dels usuaris i contrasenyes es pot realitzar mitjançant l'aplicació IDI. Així, en cas d’oblit o pèrdua, el centre pot restablir el servei, de manera que l’alumne/a pot tornar a accedir al seu dispositiu.

Tots els centres educatius han d’haver dissenyat abans del final del curs 2022-23, en el marc de la seva estratègia digital, els mecanismes metodològics, pedagògics i organitzatius, treballats de forma transversal, que permetin avaluar el nivell de competència digital de cada alumne/a: