Bústies de suport

Encara que l'equipament estigui cedit a l'alumnat, és el centre el que ha de notificar al servei tècnic les incidències relacionades.

Per a incidències relacionades amb els portàtils d'alumnes
(avaria hardware, trencat, robatori, pèrdua, IDI, WIFI / LAN...)

900 100 195 - Opció 1

Per a incidències amb dispositius MiFi:

900 100 195 - Opció 2 i 3

Per a incidències de maquinari i programari homologat dels equips cedits als docents o les seves credencials d’accés:

Per a consultes sobre el procés d'ampliació de la connectivitat dels centres i transformació SD-WAN:

Esbrineu quin és el proveïdor de connectivitat assignat al vostre centre:

  • Si el proveïdor és "Telefònica": sdwan_pladigitalcentres.educacio@gencat.cat.
  • Si el proveïdor és "Xarxa Oberta": sdwanxoc_pladigitalcentres.educacio@gencat.cat.

Per a consultes relacionades amb la transformació de LAN i Wi-Fi als centres:

lanwifi_pladigitalcentres.educacio@gencat.cat

Per a qualsevol incidència relacionada amb els serveis de Wi-Fi, xarxa local o connexió a Internet:

Contacteu sempre amb el SAU:
sau.tic@pautic.gencat.cat
900 82 82 82 (Opció 4)

Per a qualsevol dubte pedagògic relacionat amb el desplegament del pla d'educació digital:

pladigital.educacio@gencat.cat