Dins del marc del Pla d’educació digital de Catalunya, el projecte d’acceleració de la transformació digital dels centres educatius desplega les intervencions referides a connectivitats, equipaments d’alumnat i equipaments del professorat durant el curs 2021-22.

Miniatura del document

Il·lustracions d'alumnes amb ordinadors i mòbils

Alumnes

Durant el curs 2020-2021, els centres reben ordinadors que posen a disposició de tot l’alumnat des de 3r d’ESO fins a Batxillerat i CFGM.

Més informació

Il·lustració d'una professora tenint una idea

Docents

La competència digital dels docents es millora amb el lliurament d’un ordinador per a cada un d’ells, amb un pla de formació específic i amb l’elaboració de materials de suport.

Més informació

Il·lustració d'una escola

El centre

Les infraestructures i la seguretat dels centres es milloren desenvolupant una plataforma de monitoratge de tots els ordinadors repartits i millorant les LAN i les WiFi dels centres.

Més informació

Documentació

Recull de tots els documents que poden ser necessaris durant el desplegament del projecte.
Més informació

Fòrums

Punt de trobada i consulta per a diferents temàtiques relacionades amb el desplegament de l’equipament i el seu posterior ús.
Més informació

Bústies

Adreces de correu per indicar incidències concretes segons el tipus.
Més informació