Dins del marc del Pla d’educació digital de Catalunya, el projecte d’acceleració de la transformació digital dels centres educatius desplega les intervencions referides a connectivitats, equipaments d’alumnat i equipaments del professorat durant el curs 2020-21.

08/02: Activació de Company portal. Estat de les aplicacions.
Miniatura del document marc

Il·lustracions d'alumnes amb ordinadors i mòbils

Alumnes

Durant el curs 2020-2021, els centres reben ordinadors que posen a disposició de tot l’alumnat des de 3r d’ESO fins a Batxillerat i CFGM, així com dels alumnes de 5è i 6è de primària, 1r i 2n d’ESO i CFGS que no disposin d’ordinador a les seves llars. El curs vinent es cobrirà la resta d’alumnat del sistema educatiu.

Més informació

Il·lustració d'una professora tenint una idea

Docents

La competència digital dels docents es millora amb el lliurament d’un ordinador per a cada un d’ells, amb un pla de formació específic i amb l’elaboració de materials de suport.

Més informació

Il·lustració d'una escola

El centre

Les infraestructures i la seguretat dels centres es milloren desenvolupant una plataforma de monitoratge de tots els ordinadors repartits i millorant les LAN i les WiFi dels centres.

Més informació

Documentació

Recull de tots els documents que poden ser necessaris durant el desplegament del projecte.
Més informació

Fòrums

Punt de trobada i consulta per a diferents temàtiques relacionades amb el desplegament de l’equipament i el seu posterior ús.
Més informació

Bústies

Adreces de correu per indicar incidències concretes segons el tipus.
Més informació