LA TEVA PETJADA DIGITAL Qui soc?, Què faig? Per què faig el que faig? Del Perfil Personal al Professional

                                                                OLGA CASTILLA CORSÀ

Escola del Treball_LLeida

El primer dia de classe formulo als meus alumnes tres preguntes màgiques , senzilles i alhora extremadament difícils de respondre per a ells/elles. Els hi demano que ho responguin des del punt de vista personal i en finalitzar el curs els hi torno a formular les mateixes preguntes i en aquesta ocasió, les han de respondre des del punt de vista professional.

“ Tu marca personal no la construyes. Tu marca personal eres tú. Sólo tienes que aprender a gestionarla (Marta Granyó)

Una de les tasques principals que desenvolupem amb els/les alumnes dels Cicles formatius és el seu e-portfoli digital. L’eportfoli digital o “dossier digital” ha de ser la seva eina de presentació personal davant el món professional. Es tracta d’un document digital VIU que configura part de la petjada digital com a professionals dels alumnes.

La marca personal és un concepte de desenvolupament personal consistent en considerar-se a un mateix com a marca comercial. Es tracta d’elaborar, transmetre i protegir la marca amb ànim de diferenciar-se i aconseguir el major èxit possible, tan en les relacions socials com en les professionals, segons defineix la viquipèdia.

Ha arribat l’hora de que els alumnes comencin a construir la seva MARCA PROFESSIONAL. Els apartats que ha de contenir l’eportfoli digital són: la presentació personal amb els objectius professionals i una breu descripció de la trajectòria de cada alumne/a, el currículum vitae competencial incloent les competències personals, socials i professionals adquirides en les formacions rebudes i en les experiències laborals desenvolupades, l’informe personal d’orientació on s’estableixen l’àmbit d’especialització de cada alumne/a i els projectes desenvolupats durant el cicle formatiu.

Una part molt important d’aquest e-portfoli és la pàgina inicial ja que serà el primer que qualsevol persona que accedeixi a l’e-portfoli veurà. En aquesta pàgina inicial els alumnes han de mostrar la seva imatge professional. Per a ajudar-los a construir-la la redacció d’aquesta presentació han d’incorporar la resposta a aquestes preguntes: Qui sóc? Què faig? I per què faig el que faig?. Es a dir, cal explicar quins són els objectius professionals, les expectatives, interessos i valors. No cal estendre’s més d’un paràgraf.

Una bona eina per començar a redactar aquesta presentació és fer prèviament un DAFO PERSONAL-PROFESSIONAL, analitzant els punts forts, febles, amenaces i oportunitats des del punt de vista professional.

S’ha de tenir cura de descriure que hi haurà en aquest e-portfoli per poder guiar a les persones que el visitin. El format elegit per a realitzar-lo ha de ser el que sigui més còmode per l’alumne/a (wordpress, wix, sites, etc..)

Olga Castilla Corsà

INS Escola del Treball