Nous Horitzons en l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües

Webinar 10

Ayons la langue bien pendue! L’interaction en cours de FLE
A càrrec de: Sandrine Doucinet i Alícia Lores

 

 

Webinar 9

La transferència lingüística i el transllenguatge: què són i com ens poden ajudar a potenciar l’educació plurilingüe a l’aula
A càrrec de: Dra. Natalia Evnistkaya

 

 

Webinar 8

Aprenentatge de llengües estrangeres, una mirada des de la neurociència
A càrrec de: Dra. Anna Carballo

 

Webinar 7

Treballar la llengua i la literatura des de la mirada adolescent
A càrrec de: Cristian Olivé

 

 

Webinar 6

Criteris per al disseny d’activitats de llengua i literatura en cada fase de la seqüència didàctica
A càrrec de: Joan Marc Ramos

 

Webinar 5

Aprendre a aprendre. Com aprèn el cervell?
A càrrec de: Héctor Ruiz

 

Webinar 4

Com ensenyar els gèneres textuals escolars de manera competencial des de l’àrea de llengües
A càrrec de: Dra. Natalia Evnistkaya

 

 

Webinar 3

Plurilliteracies teaching for deeper learning 
A càrrec de: Dr Oliver Meyer

 

 

Webinar 2

How to differentiate in a CLIL lesson
A càrrec de: Patrick de Boer

 

 

Webinar 1

Interculturalitat en temps de pandèmia: prevenir el racisme, enfortir la convivència
A càrrec de: Miquel Àngel Essomba

CLIL Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education

CLIL Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education és una revista en línia revisada per experts, orientada a professionals de l’educació, que té per objectiu delimitar un territori comú a professionals de la docència i la investigació amb la finalitat de fomentar un debat a tres bandes que integri teoria, recerca empírica i pràctiques innovadores. CJ desitja que tal debat condueixi a una millor comprensió de l’educació plurilingüe i pluricultural i, amb això, al perfeccionament de la pràctica educativa.

Revista de referència per al programa AVANCEM, disponible online. Accepta contribucions en anglès, català i castellà. Us animem a enviar-hi articles sobre les vostres pràctiques innovadores en tractament integrat de llengua i a descarregar-vos tots els que us resultin d’interès.

 Accés a la revista                             Número actual

Després de l’AVANCEM. Què fem?

Durant els tres anys del programa d’innovació, el centre ha redissenyat o creat de nou el seu projecte lingüístic. Els centres s’han plantejat nous objectius hi han vetllat per assolir-los. Un cop acabat el programa, què podem fer per continuar atenent i enriquint aquests objectius?

Una… Llegeix més»