Model d’implementació online: PCI-XL (Projecte de comunicació integrat)

El model que es proposa a continuació és l’adaptació d’una part del projecte anomenat “Right to education”. En aquest projecte es treballa de manera molt coordinada en les tres llengües (català, castellà i anglès).

La proposta que us presentem hi ha activitats introductòries en castellà i en anglès, i s’inclou una tasca de transllenguatge (s’elabora un mapa d’idees clau en anglès i es produeix un text en castellà a partir d’aquestes idees). S’elaboren textos curts per penjar a la xarxa deixant llibertat a
l’alumnat en l’elecció de la llengua en què ho vol fer. Així es dona també opció d’utilitzar les
llengües familiars. La part corresponent a la redacció d’un text descriptiu es fa en llengua
catalana. Us deixem doncs, la nostra proposta esperem que la pugueu gaudir!      Proposata didàctica PCI-XL