CLIL Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education

CLIL Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education és una revista en línia revisada per experts, orientada a professionals de l’educació, que té per objectiu delimitar un territori comú a professionals de la docència i la investigació amb la finalitat de fomentar un debat a tres bandes que integri teoria, recerca empírica i pràctiques innovadores. CJ desitja que tal debat condueixi a una millor comprensió de l’educació plurilingüe i pluricultural i, amb això, al perfeccionament de la pràctica educativa.

Revista de referència per al programa AVANCEM, disponible online. Accepta contribucions en anglès, català i castellà. Us animem a enviar-hi articles sobre les vostres pràctiques innovadores en tractament integrat de llengua i a descarregar-vos tots els que us resultin d’interès.

 Accés a la revista                             Número actual

Després de l’AVANCEM. Què fem?

Durant els tres anys del programa d’innovació, el centre ha redissenyat o creat de nou el seu projecte lingüístic. Els centres s’han plantejat nous objectius hi han vetllat per assolir-los. Un cop acabat el programa, què podem fer per continuar atenent i enriquint aquests objectius?

Una… Llegeix més»

Després de l’AVANCEM. Què fem?

Durant els tres anys del programa d’innovació, el centre ha redissenyat o creat de nou el seu projecte lingüístic. Els centres s’han plantejat nous objectius en el projecte lingüístic els quals han hagut de vetllar per assolir-los. Un cop acabat el programa, com podem fer… Llegeix més»

Memòria final AVANCEM

El termini per fer la tramesa de la memòria final dels projectes AVANCEM s’ha modificat per la suspensió dels terminis administratius, provocada per la COVID-19. Tota la informació relativa a la memòria final, la trobareu al Portal de Centre.