Després de l’AVANCEM. Què fem?

Durant els tres anys del programa d’innovació, el centre ha redissenyat o creat de nou el seu projecte lingüístic. Els centres s’han plantejat nous objectius hi han vetllat per assolir-los. Un cop acabat el programa, què podem fer per continuar atenent i enriquint aquests objectius?

Una de les opcions que hi ha és la internacionalització. La internacionalització ens pot ajudar a assolir els nostres objectius del projecte lingüístic amb una mirada inclusiva per a tot l’alumnat. És a dir, llengües per a tothom i internacionalització per a tothom.

L’objectiu principal de la UE és crear un espai educatiu europeu, cada cop més real i proper per a tot l’alumnat. Per tant, accedir a la internacionalització ens comporta molts beneficis. Per una banda, compartir les nostres bones practiques; per altra banda conèixer i adaptar les bones practiques d’altres que creiem adients; i en tercer lloc, poder formar i fomentar les xarxes entre centres i docents.  Tots aquests aspectes en l’àmbit internacional, afegeixen un caràcter internacional a les nostres iniciatives didàctiques.

Us deixem l’enllaç del Nodes de Projectes Internacionals on podeu trobar iniciatives i projectes que us ajudaran a enriquir els vostres projectes actuals de centre donant una mirada més oberta al món que ens envolta.

https://projectes.xtec.cat/internacional/