CLIL Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education

CLIL Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education és una revista en línia revisada per experts, orientada a professionals de l’educació, que té per objectiu delimitar un territori comú a professionals de la docència i la investigació amb la finalitat de fomentar un debat a tres bandes que integri teoria, recerca empírica i pràctiques innovadores. CJ desitja que tal debat condueixi a una millor comprensió de l’educació plurilingüe i pluricultural i, amb això, al perfeccionament de la pràctica educativa.

Revista de referència per al programa AVANCEM, disponible online. Accepta contribucions en anglès, català i castellà. Us animem a enviar-hi articles sobre les vostres pràctiques innovadores en tractament integrat de llengua i a descarregar-vos tots els que us resultin d’interès.

 Accés a la revista                             Número actual