Els valors ètics de la intercomprensió

La intercomprensió lingüística romànica és una aproximació plurilingüe a la didàctica que porta en si mateixa valors que permetin fer una societat més respectuosa amb la diversitat i amb una major facilitat de gestió d’aquesta riquesa lingüística i cultural. En definitiva, va lligada a uns valors socialment ètics que paga la pena d’esmentar-los.

  1. Valors d’igualtat i equitat: Tot l’alumnat és el protagonista de l’aprenentatge i el líder de la classe, gràcies al seu repertori lingüístic propi i als coneixements del món. Així, paral·lelament a aquesta igualtat entre l’alumnat també es desvetlla l’equitat entre les llengües treballades, la igualtat d’oportunitats per a la seva descoberta; així, llengües minoritzades com l’occità o el gallec es troben a la mateixa línia que el francès, el castellà o altres llengües majoritàries.

  2. Mediació lingüística i intercultural: En el marc de intercomprensió lingüística, la comunicació humana, bàsica per al desenvolupament de l’alumnat en un món cada cop més globalitzat, té un paper preeminent en matèria de plurilingüisme.

  3. Desvetllar interessos plurilingües: Aquest projecte promou que l’alumnat sigui capaç de descobrir el repertori lingüístic propi i de l’entorn i, consegüentment, desvetllar interessos en qüestió de plurilingüisme i pluriculturalitat i trencar barreres per a l’aprenentatge de noves llengües a priori desconegudes.

  4. Enfortir el compromís de l’alumnat amb la riquesa lingüística i cultural a l’aula: L’enfocament plurilingüe i pluricultural de la intercomprensió lingüística obre la porta al reconeixement de la diversitat lingüística com a riquesa que cal protegir i difondre. A partir del reconeixement del repertori propi i de l’entorn, les llengües i cultures de l’alumnat de classe esdevenen una finestra a un món divers.

5889720469_f0c7911794