Respecte per les llengües i cultures: els valors ètics de la intercomprensió

La intercomprensió lingüística és una aproximació plurilingüe a la didàctica que acull uns valors que permeten construir una societat més respectuosa amb la diversitat lingüística i cultural al món i que gestiona amb una major facilitat aquesta riquesa de llengües i cultures. En definitiva, la intercomprensió va lligada a uns valors socialment ètics que enumerem a continuació. … Llegeix més»

Un nou context multilingüe europeu d’aproximació plurilingüe

La globalització ha comportat una evolució social i alhora una pèrdua de la diversitat lingüística a conseqüència de l’hegemonia de les llengües amb més poder políticoeconòmic. Davant d’aquesta pèrdua de la diversitat, però, el paradigma ecolingüístic la considera com una riquesa, construint, així, una nova… Llegeix més»

Què és i per a què serveix la intercomprensió?

A finals del segle XX i principis del segle XXI i davant la necessitat de mostrar com és la realitat lingüística europea, han nascut nous enfocaments plurals per tal de donar resposta a les exigències del món actual (globalització, mobilitat intercontinental, intercomunicació entre els grups… Llegeix més»

Marc educatiu català plurilingüe i intercultural

En un món cada vegada més globalitzat és necessari que la societat sigui capaç de dominar diverses llengües amb l’objectiu d’utilitzar-les tant per comunicar-se com per a l’àmbit acadèmic i professional. Per tant, el sistema educatiu català defensa la formació de parlants plurilingües que siguin… Llegeix més»

Marcs educatius europeus plurilingües i interculturals

A partir de la concepció multilingüe de la política lingüística europea, en el terreny educatiu s’estableix un vincle amb la competència plurilingüe i intercultural necessària per al desenvolupament de la ciutadania europea. 
El marc europeu comú de referència per a les llengües (MECRL)
El Marc europeu comú… Llegeix més»

Un nou context multilingüe europeu d’aproximació plurilingüe

La societat postindustrial ha vist incrementats exponencialment la transacció econòmica i financera i l’intercanvi de productes, en un món cada cop més globalitzat, on les situacions de comunicació s’han fet més complexes per la diversitat pròpia del multilingüisme.
“La globalització posa en contacte allò local amb… Llegeix més»

Els valors ètics de la intercomprensió

La intercomprensió lingüística romànica és una aproximació plurilingüe a la didàctica que porta en si mateixa valors que permetin fer una societat més respectuosa amb la diversitat i amb una major facilitat de gestió d’aquesta riquesa lingüística i cultural.… Llegeix més»