Decàleg de la intercomprensió

 
 

Què fer?

Què no fer?

Què faig si no ho sé fer?

  • Treballeu la matèria amb l’ajuda de textos en llengües romàniques

Intenteu no fer fer només la traducció del contingut a l’alumnat, sinó les estratègies perquè en dedueixin el significat

Cal preparar-se mínimament el contingut lingüístic més opac pels possibles… Llegeix més»

Marc educatiu català plurilingüe i intercultural

En un món cada vegada més globalitzat és necessari que la societat sigui capaç de dominar diverses llengües amb l’objectiu d’utilitzar-les tant per comunicar-se com per a l’àmbit acadèmic i professional. Per tant, el sistema educatiu català defensa la formació de parlants plurilingües que siguin… Llegeix més»

Marcs educatius europeus plurilingües i interculturals

A partir de la concepció multilingüe de la política lingüística europea, en el terreny educatiu s’estableix un vincle amb la competència plurilingüe i intercultural necessària per al desenvolupament de la ciutadania europea. 
El marc europeu comú de referència per a les llengües (MECRL)
El Marc europeu comú… Llegeix més»

Un nou context multilingüe europeu d’aproximació plurilingüe

La societat postindustrial ha vist incrementats exponencialment la transacció econòmica i financera i l’intercanvi de productes, en un món cada cop més globalitzat, on les situacions de comunicació s’han fet més complexes per la diversitat pròpia del multilingüisme.
“La globalització posa en contacte allò local amb… Llegeix més»