Compromís dels centres

La participació al Projecte mEdutarraco implica un conjunt de compromisos i requisits:

A – Previs al dia D

Signar el document de compromís de participació del centre
Assistir els professors a la formació prèvia per al professorat participant. Els mestres/professors assisteixen a una sessió de formació en què s’instal·la l’app, es dóna d’alta als professors i grups d’alumnes. Es planteja la cronologia, descripció de l’esdeveniment i aspectes tecnològics. S’informa també del compromís que adquireixen els professors quan inscriuen els alumnes en aquesta activitat.
Obtenir els drets d’imatge de tots els participants

Document drets d’imatge    (no poden assistir-hi alumnes sense aquest document).El dia D heu de donar aquest document a l’organització

Gestió del transport . Planificació de la sortida (migdia o dia sencer).
Presentació de l’activitat a l’aula. Un cop a l’aula els presentaran als alumnes el projecte mEduTarraco amb el suport dels recursos del web (per exemple el vídeo de l’edició 2018) Se’ls descriurà el programa del dia i resoldran possibles qüestions.
Es recomana concretar amb els alumnes els dispositius mòbils que s’utilitzaran el dia D, assegurant qui/quins alumnes són responsables de càrrega de bateries.
Assegurar-se que cada grup hagi baixat les apps corresponents i tinguin compte a Instagram amb el nom d’usuari de la plataforma MHM. Es recomanable descarregar l’escenari corresponent per si el dia D hi ha problemes de connexió. En aquest cas, no podrien veure la classificació.
Assignar el nivell corresponent als grups participants. Veure escenaris  Tutorial Assignar grups als MHM

 

B – El dia D

Ser responsables dels grups d’alumnes.
Facilitar que els alumes puguin dur a terme les activitats previstes als diferents punts d’interès i publicar el material audiovisual ( imatges/ vídeos/ àudios) a la xarxa social Instagram amb el hashtag  #medutarraco20  #odsmedutarraco i es desplacin als comerços triats.
 Facilitar el treball periodístic que faran els alumnes de la URV.
Difondre l’activitat en les diferents xarxes socials: instagram, twitter  (hashtag #medutarraco20) , facebook, intranet centres.

C – Posteriors al dia D

 

Omplir les enquestes de satisfacció per part de professors i alumnes que hi han participat.