Objectius

 

Els objectius d’aquest projecte són:

 • Facilitar l’autonomia de l’alumnat.
 • Millorar la competència digital dels estudiants.
 • Resoldre problemes en grups cooperatius.
 • Compartir coneixement en la Xarxa.
 • Participar activament en entorns interactius d’aprenentatge.
 • Conèixer  els llocs d’interès de la ciutat (patrimonials, culturals, socials..).
 • Localitzar qualsevol punt de la ciutat amb els mitjans clàssics (mapes, brúixola..).
 • Dissenyar rutes geolocaitzades amb els punts triats de la ciutat.
 • Familiaritzar-se amb l‘ús de les darreres tecnologies .
 • Moure’s per la ciutat fent servir el transport adient.
 • Formar criteri en la utilització dels dispositius mòbils i de les aplicacions.
 • Fomentar el civisme i bons hàbits ciutadans.
 • Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals.
 • Valorar la necessitat de treballar en entorns digitals segurs.
 • Facilitar el canvi en les formes de producció, difusió i consum del coneixement i la cultura.
 • Promoure la solidaritat en problemes que afecten a la societat
 • Concienciar en la prevenció de malalties emergents