Instruccions

És molt important que tingueu clares les instruccions de l’activitat per tal que sigui un èxit.

Hi ha aspectes a tenir en compte abans, el dia de l’activitat i després.

Altres observacions

    • OPCIONAL:El professorat sabrà en tot moment quina és la ubicació de cada grup dins de la ciutat. Per a fer-ho possible, l’aplicació life360, que haureu instal·lat i provat abans, haurà d’estar activada en tot moment per motius de seguretat. IMPORTANTun alumne per grup sempre ha d’estar connectat a l’aplicació
      • Els professors us facilitaran també un número de telèfon on trucareu si sorgeix cap problema o emergència.