RECONEIXEMENTS

Es proposen les diferents categories de reconeixements per a cadascun dels tres nivells de dificultat.

L’activitat multimèdia s’ha de penjar a Instagram fins a les 12:00h del dia D. 

El formulari amb la resposta del personatge tarragoní  de descoberta del  personatge tarragoní s’ha d’enviar abans de les 12:45

Activitat Reconeixement
1.Creació d’una activitat de valoració d’assoliment d’un ODS (Objectiu de desemvolupament sostenible)

Imatge o collage amb un tweet i emoji que indiqui grau d’assoliment

  1. Reconeixement a la millor activitat multimèdia de cada nivell

 

 

2. Joc de preguntes i personatge secret

 

2. Reconeixement al grup de cada nivell que ha aconseguit el major nombre de punts i ha descobert el personatge secret.