Relació de centres i establiments que ofereixen PFI curs 2020-2021

Avui s’ha publicat al Tauler Electrònic de la Generalitat de Catalunya (eTauler) la Resolució per la qual es fa pública la relació actualitzada dels centres educatius i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció el curs 2020-2021, a l’empara de la Resolució EDU/1327/2020, de 9 de juny, (DOGC núm. 8157, de 18.6.2020).

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=252454&idens=1

#pfiCAT  #impulsFP