Jornada en Torrebesses. Nodes de Turisme, agroalimentari i fabricació avançada.

Els passats dies 13 i 14 de juny, professorat de centres de formació professional de Catalunya i representants d’altres entitats del sud de França, van assistir a unes jornades a Torrebesses, en el marc del projecte TransferINN de la convocatòria POCTEFA que promou el desenvolupament de regions pirenaiques. Com a part del projecte, s’han creat tres nodes de treball que impulsen la col·laboració entre micro i petites empreses de les diferents regions participants per poder innovar o internacionalitzar-se de forma conjunta. Els tres nodes es centren en la fabricació avançada, el turisme i la indústria agroalimentària.

El programa de la jornada es va centrar en la demostració de tecnologies de realitat augmentada i realitat virtual, aprofitament d’eines web i màrqueting digital. També es van realitzar contactes cara a cara entre els representants de les empreses implicades, amb assessorament de professorat expert, i es van presentar bones pràctiques de col·laboracions entre centres de formació professional i empreses. El programa també va incloure visites per conèixer l’entorn turístic i alimentari de Torrebesses i la resta de la comarca.

Per part de la Generalitat de Catalunya, a més de tècnics i responsables de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, hi va participar professorat dels següents centres: Institut Caparrella de Lleida, Escola del treball de Lleida, Escola d’hoteleria i turisme de Lleida, Institut Carles Vallbona de Granollers, Escola del Treball de Lleida i Institut de Vic. L’ajuntament de Torrebesses va col·laborar en l’organització de les jornades.

El projecte ha estat cofinançat al 65% pel Fons Europeu de desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu del POCTEFA es reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. L’ajut es concentra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.

Més informació:

http://capalabs.com/jornada/torrebesses    http://capalabs.com/jornada/transferinn    http://capalabs.com/transferinn

2a Reunió del node de Turisme en Tarbes

El passat dia 9 de març es va realitzar dins el marc del Saló agro-alimentarie de Tarbes (França), la segona reunió del node de Turisme liderat per la Generalitat de Catalunya.

En aquesta fira, la més important del seu sector al sud de França, es va congregar als socis de les entitats de INSUP, Universitat de Perpinyà i Generalitat de Catalunya, assistint també convidades a l’esdeveniment les empreses i entitats relacionades amb la temàtica del node adherides al projecte.

La reunió es va centrar en consensuar els objectius comuns i confirmar les línies de treball a seguir amb els grups d’empreses i centres de coneixement fins al final del projecte.


També es van exposar els resultats obtinguts fins al moment i es van marcar les metes a aconseguir. Es van establir els dies 13 i 14 de Juny per la propera trobada del node de Turisme que se celebrés a Torrebesses (Lleida).

Aquest grup de treball centra la seva activitat en la promoció de la digitalització i comercialització de l’anomenat Turisme Foodie, turisme que es desenvolupa al voltant de l’oferta gastronòmica d’un territori.

El que es pretén, és ajudar a petits productors de productes alimentaris artesanals lligats al territori a digitalitzar els seus negocis, en la mesura que els permeti atreure més visitants a les seves instal·lacions per facilitar el coneixement i difusió dels seus productes. Així mateix es vol treballar en mètodes de comercialització col·laborativa i digital, que permeti, gràcies a la xarxa, poder arribar a un públic més ampli.

La reunió ha permès presentar les conclusions de les reunions territorials que cada soci ha tingut amb les seves entitats col·laboradores i realitzar contactes entre les entitats participants i empreses per dinamitzar projectes de forma conjunta.

Per part de la Generalitat de Catalunya, a més dels tècnics i responsables de la Direcció de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, van participar els Gestors d’Innovació i Internacionalització dels instituts Caparrella de Lleida, Carles Vallbona de Granollers, Escola del Treball de Lleida i Institut de Vic, tècnics experts en el camp de treball del node, un membre de l’Associació Segrià Sec i l’empresa Seelen Artesana.

 

Llançament del projecte TransferINN

El 14 de setembre 2016 va tenir lloc a Markina-Xemein la presentació del projecte europeu TransferINN: Generació d’ecosistemes d’innovació basat en la transferència de coneixement.

El projecte TransferINN respon al repte de potenciar la innovació, a ambdós costats dels Pirineus, mitjançant la transferència de coneixement entre els centres de formació professional, els centres tecnològics, les universitats i laboratoris, entre d’altres, cap a les microempreses, pimes i emprenedors. Les sinèrgies que s’estableixin entre tots ells faran néixer acords de col·laboració i dinàmiques sistemàtiques d’innovació que possibilitaran la millora de la competitivitat de les empreses generant un ecosistema positiu per a la societat.

Presentació del projecte TransferINN a Catalunya

El 24 de novembre de 2016 el Departament d’Ensenyament va celebrar la jornada de presentació del projecte europeu TransferINN a les empreses, centres tecnològics, universitats i instituts de Formació Professional de Catalunya en un dels centres educatius de Formació Professional més actius de la comarca d’Osona, l’Institut de Vic.

img_1062

En aquesta jornada es van presentar els serveis d’innovació dels centres de formació professional “Innova FP” així com els avantatges per a les empreses de crear agents d’innovació, des de la perspectiva del cap de servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals. A més, el director executiu d’Inédito Innovación SL i investigador del grup d’investigació Sostenipra, va donar a conèixer el concepte d’empresa ecoinnovadora.

En el network lunch del final de la jornada es van establir els primers contactes i xarxes de col·laboració entre els participants del projecte i les empreses i centres de les àrees geogràfiques implicades en TransferINN.

TransferINN i Innova FP

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va reunir a una selecció dels centres d’Innova FP per a presentar-los el projecte TransferINN i elaborar en equip l’estrategia de desenvolupament i implementació de TansferINN en el territori.