2a Reunió del node de Turisme en Tarbes

El passat dia 9 de març es va realitzar dins el marc del Saló agro-alimentarie de Tarbes (França), la segona reunió del node de Turisme liderat per la Generalitat de Catalunya.

En aquesta fira, la més important del seu sector al sud de França, es va congregar als socis de les entitats de INSUP, Universitat de Perpinyà i Generalitat de Catalunya, assistint també convidades a l’esdeveniment les empreses i entitats relacionades amb la temàtica del node adherides al projecte.

La reunió es va centrar en consensuar els objectius comuns i confirmar les línies de treball a seguir amb els grups d’empreses i centres de coneixement fins al final del projecte.


També es van exposar els resultats obtinguts fins al moment i es van marcar les metes a aconseguir. Es van establir els dies 13 i 14 de Juny per la propera trobada del node de Turisme que se celebrés a Torrebesses (Lleida).

Aquest grup de treball centra la seva activitat en la promoció de la digitalització i comercialització de l’anomenat Turisme Foodie, turisme que es desenvolupa al voltant de l’oferta gastronòmica d’un territori.

El que es pretén, és ajudar a petits productors de productes alimentaris artesanals lligats al territori a digitalitzar els seus negocis, en la mesura que els permeti atreure més visitants a les seves instal·lacions per facilitar el coneixement i difusió dels seus productes. Així mateix es vol treballar en mètodes de comercialització col·laborativa i digital, que permeti, gràcies a la xarxa, poder arribar a un públic més ampli.

La reunió ha permès presentar les conclusions de les reunions territorials que cada soci ha tingut amb les seves entitats col·laboradores i realitzar contactes entre les entitats participants i empreses per dinamitzar projectes de forma conjunta.

Per part de la Generalitat de Catalunya, a més dels tècnics i responsables de la Direcció de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, van participar els Gestors d’Innovació i Internacionalització dels instituts Caparrella de Lleida, Carles Vallbona de Granollers, Escola del Treball de Lleida i Institut de Vic, tècnics experts en el camp de treball del node, un membre de l’Associació Segrià Sec i l’empresa Seelen Artesana.