Jornada en Torrebesses. Nodes de Turisme, agroalimentari i fabricació avançada.

Els passats dies 13 i 14 de juny, professorat de centres de formació professional de Catalunya i representants d’altres entitats del sud de França, van assistir a unes jornades a Torrebesses, en el marc del projecte TransferINN de la convocatòria POCTEFA que promou el desenvolupament de regions pirenaiques. Com a part del projecte, s’han creat tres nodes de treball que impulsen la col·laboració entre micro i petites empreses de les diferents regions participants per poder innovar o internacionalitzar-se de forma conjunta. Els tres nodes es centren en la fabricació avançada, el turisme i la indústria agroalimentària.

El programa de la jornada es va centrar en la demostració de tecnologies de realitat augmentada i realitat virtual, aprofitament d’eines web i màrqueting digital. També es van realitzar contactes cara a cara entre els representants de les empreses implicades, amb assessorament de professorat expert, i es van presentar bones pràctiques de col·laboracions entre centres de formació professional i empreses. El programa també va incloure visites per conèixer l’entorn turístic i alimentari de Torrebesses i la resta de la comarca.

Per part de la Generalitat de Catalunya, a més de tècnics i responsables de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, hi va participar professorat dels següents centres: Institut Caparrella de Lleida, Escola del treball de Lleida, Escola d’hoteleria i turisme de Lleida, Institut Carles Vallbona de Granollers, Escola del Treball de Lleida i Institut de Vic. L’ajuntament de Torrebesses va col·laborar en l’organització de les jornades.

El projecte ha estat cofinançat al 65% pel Fons Europeu de desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu del POCTEFA es reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. L’ajut es concentra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.

Més informació:

http://capalabs.com/jornada/torrebesses    http://capalabs.com/jornada/transferinn    http://capalabs.com/transferinn

2a Reunió del node de Turisme en Tarbes

El passat dia 9 de març es va realitzar dins el marc del Saló agro-alimentarie de Tarbes (França), la segona reunió del node de Turisme liderat per la Generalitat de Catalunya.

En aquesta fira, la més important del seu sector al sud de França, es va congregar als socis de les entitats de INSUP, Universitat de Perpinyà i Generalitat de Catalunya, assistint també convidades a l’esdeveniment les empreses i entitats relacionades amb la temàtica del node adherides al projecte.

La reunió es va centrar en consensuar els objectius comuns i confirmar les línies de treball a seguir amb els grups d’empreses i centres de coneixement fins al final del projecte.


També es van exposar els resultats obtinguts fins al moment i es van marcar les metes a aconseguir. Es van establir els dies 13 i 14 de Juny per la propera trobada del node de Turisme que se celebrés a Torrebesses (Lleida).

Aquest grup de treball centra la seva activitat en la promoció de la digitalització i comercialització de l’anomenat Turisme Foodie, turisme que es desenvolupa al voltant de l’oferta gastronòmica d’un territori.

El que es pretén, és ajudar a petits productors de productes alimentaris artesanals lligats al territori a digitalitzar els seus negocis, en la mesura que els permeti atreure més visitants a les seves instal·lacions per facilitar el coneixement i difusió dels seus productes. Així mateix es vol treballar en mètodes de comercialització col·laborativa i digital, que permeti, gràcies a la xarxa, poder arribar a un públic més ampli.

La reunió ha permès presentar les conclusions de les reunions territorials que cada soci ha tingut amb les seves entitats col·laboradores i realitzar contactes entre les entitats participants i empreses per dinamitzar projectes de forma conjunta.

Per part de la Generalitat de Catalunya, a més dels tècnics i responsables de la Direcció de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, van participar els Gestors d’Innovació i Internacionalització dels instituts Caparrella de Lleida, Carles Vallbona de Granollers, Escola del Treball de Lleida i Institut de Vic, tècnics experts en el camp de treball del node, un membre de l’Associació Segrià Sec i l’empresa Seelen Artesana.

 

2a reunió del Node “Turisme Foodie”

El passat 12 de desembre va tenir lloc a l’Institut Castellarnau de Sabadell la segona reunió interna del node d’Alimentació i Turisme.  La finalitat d’aquesta reunió fou la de posar una sèrie de propostes en comú dels centres del Departament d’Ensenyament amb les empreses i les associacions de participants per poder extreure una línia de treball comuna i alineada amb la dels socis francesos.

A la reunió hi van assistir, per part dels centres de formació professional que participen en el projecte TransferINN, professors de l’institut Carles Vallbona (@ICarlesVallbona), de l’institut Caparrella (@InsCaparrela) i de l’Institut de Vic (@InstitutdeVic) i, per part de les entitats i empreses representades dels sectors implicats, van assistir-hi l’Associació Catalana de Ramaders Elaboradors de Formatges artesans (ACREFA), el Consorci del Lluçanés(@Cons_Llucanes) i la Fira APAT.

La línia de treball del node que lidera la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament, gestionat per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, es centra fonamentalment en la fusió dels dos conceptes: Turisme i Alimentació en un únic que s’ha anomenat “Turisme Foodie”.

Sota aquest paraigua semàntic es van enumerar tota una sèrie de propostes, contrapropostes i possibles solucions que van permetre convergir en una idea que faciliti i estableixi mecanismes d’interrelació entre els diversos factors relacionats: els productors, els turistes,  els esdeveniments, els hostals i les cases rurals, entre d’altres.

Aquests mecanismes enumerats s’establiran mitjançant una plataforma que aglutinaria tots aquests factors. Així, la plataforma permetrà dissenyar paquets turístics a mida i personalitzats a les necessitats de cada usuari (turista) i dins de l’encaix dels serveis que ofereixin els proveïdors dels dos sectors: alimentació i turisme.

També es va posar a disposició dels centres, empreses i associacions la possibilitat d’assistir a la Fira de Tarbes (França) el proper mes de març on es podran establir sinergies i col·laboracions amb les empreses i entitats convidats a la fira pels socis francesos. Aquesta visita a la fira servirà per poder realitzar intercanvis de coneixement, metodologies i establir línies de treball a seguir per aquest node “Turisme Foodie” dins del marc del projecte TransferINN així com noves col·laboracions i sinergies amb empreses i entitats franceses.

Més informació Presentació_Turismo_Foodie_ 17_12_12