2a reunió del Node “Turisme Foodie”

El passat 12 de desembre va tenir lloc a l’Institut Castellarnau de Sabadell la segona reunió interna del node d’Alimentació i Turisme.  La finalitat d’aquesta reunió fou la de posar una sèrie de propostes en comú dels centres del Departament d’Ensenyament amb les empreses i les associacions de participants per poder extreure una línia de treball comuna i alineada amb la dels socis francesos.

A la reunió hi van assistir, per part dels centres de formació professional que participen en el projecte TransferINN, professors de l’institut Carles Vallbona (@ICarlesVallbona), de l’institut Caparrella (@InsCaparrela) i de l’Institut de Vic (@InstitutdeVic) i, per part de les entitats i empreses representades dels sectors implicats, van assistir-hi l’Associació Catalana de Ramaders Elaboradors de Formatges artesans (ACREFA), el Consorci del Lluçanés(@Cons_Llucanes) i la Fira APAT.

La línia de treball del node que lidera la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament, gestionat per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, es centra fonamentalment en la fusió dels dos conceptes: Turisme i Alimentació en un únic que s’ha anomenat “Turisme Foodie”.

Sota aquest paraigua semàntic es van enumerar tota una sèrie de propostes, contrapropostes i possibles solucions que van permetre convergir en una idea que faciliti i estableixi mecanismes d’interrelació entre els diversos factors relacionats: els productors, els turistes,  els esdeveniments, els hostals i les cases rurals, entre d’altres.

Aquests mecanismes enumerats s’establiran mitjançant una plataforma que aglutinaria tots aquests factors. Així, la plataforma permetrà dissenyar paquets turístics a mida i personalitzats a les necessitats de cada usuari (turista) i dins de l’encaix dels serveis que ofereixin els proveïdors dels dos sectors: alimentació i turisme.

També es va posar a disposició dels centres, empreses i associacions la possibilitat d’assistir a la Fira de Tarbes (França) el proper mes de març on es podran establir sinergies i col·laboracions amb les empreses i entitats convidats a la fira pels socis francesos. Aquesta visita a la fira servirà per poder realitzar intercanvis de coneixement, metodologies i establir línies de treball a seguir per aquest node “Turisme Foodie” dins del marc del projecte TransferINN així com noves col·laboracions i sinergies amb empreses i entitats franceses.

Més informació Presentació_Turismo_Foodie_ 17_12_12