L’Art de Parlar

Logo L'Art de ParlarEl programa d’innovació pedagògica “L’Art de Parlar: aprenem llengua a través de l’art i les estratègies de pensament visual (VTS)” es genera a partir de la necessitat dels Centres de Formació d’Adults de trobar un espai i una metodologia per impulsar la pràctica oral dels alumnes dels programes de llengües que s’ofereixen en aquests centres. Aquest objectiu educatiu s’alinea amb la missió del Museu Nacional d’Art de Catalunya d’arribar a d’altres col·lectius més enllà del públic escolar i coincideix amb l’experimentació de la metodologia VTS a d’altres públics. L’objectiu principal del projecte és co-crear un programa sostenible d’aprenentatge de la llengua utilitzant les col·leccions del museu i la metodologia de les VTS.

El programa L’Art de Parlar pretèn reforçar la competència oral dels alumnes dels ensenyaments de llengua a l’educació d’adults en el marc de la competència global implementant les estratègies de pensament visual aplicades a les obres d’art amb un enfocament competencial que faciliti a l’alumne entendre el món i apreciar l’ètica i l’estètica en la representació significativa i aprofundir en la construcció de la societat des de la col·laboració dels agents educatius en l’àmbit formal i no formal.

​El Programa l’Art de parlar s’emmarca en els tres àmbits definits per la Comissió d’Innovació del Departament d’Educació:
  • Àmbit 1: metodologies i recursos per a la millora de l’ensenyament i aprenentatge
  • Àmbit 2: organització i gestió educativa
  • Àmbit 3: relació i cooperació amb la comunitat educativa i l’entorn

Normativa

  • RESOLUCIÓ EDU/1635/2019, de 12 de juny, per la qual es crea el Programa d’innovació pedagògica “L’Art de parlar” i s’obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2019-2020.
  • RESOLUCIÓ EDU/523/2020, de 24 de febrer, per la qual s’aproven les bases generals per a la participació en programes d’innovació pedagògica.
  • RESOLUCIÓ EDU/331/2021, de 9 de febrer, per la qual es modifica la Resolució EDU/523/2020, de 24 de febrer, per la qual s’aproven les bases generals per a la participació en programes d’innovació pedagògica.

 

Podreu trobar més informació de la convocatòria al link.

 

Curs 2020-2021

1.- ACTUACIONS
 

– Formació específica de 2n any dels centres del Programa d’Innovació L’Art de Parlar. Aprofundiment en VTS.
– Pràctiques amb els alumnes dels centres PIN als museus MNAC, Picasso i centres d’art propers.

2.- ACTIVITATS DESTINADES ALS CFA
ACTIVITATS DESTINADES ALS CFA

-Tots els centres de formació d’adults tenen la possibilitat de fer visites – debat VTS al MNAC (Itineraris: Relacions humanes, Societat i Cultura, Natura, espais i entorns). A partir de novembre de 2020.

Més informació i inscripcions: correu elvedu.educacio@gencat.catmarce3@xtec.cat o al correu grups@museunacional.cat.

-També, experiència VTS al MNAC per als claustres amb reserva prèvia.

3- WEBINAR CFA PERE CALDERS: L’Art de Parlar, l’Art d’aprendre llengües


CURS 2019-2020

1- FORMACIÓ VTS 

 • Inicial  A partir de gener del 2020. Destinada als centres que vulguin incorporar-se al programa el curs 2020-2021.
 • Específica  Formació específica per a centres seleccionats a la convocatòria del programa d’innovació L’art de parlar

Properament s’informarà de les dates de les sessions de les formacions del programa L’art de parlar.

2- ACTIVITATS DESTINADES ALS CFA 

 • Tots els centres de formació d’adults tindran la possibilitat de participar en les visites – debat VTS  al Museu Nacional d’Art de Catalunya (Itineraris: Relacions humanes, Societat i cultura, Natura, espais i entorns).  A partir de novembre 2019.

Més informació i inscripcions: al telèfon 934006900 ext. 3942, al correu elvedu.educacio@gencat.cat, o al telèfon 936220375, al correu grups@museunacional.cat

 • Experiència VTS al MNAC per als claustres. Prèvia reserva.

Díptic del programa L'art de Parlar i docents mirant una quadre del MNAC amb una explicació d'aquest quadre

Itineraris 2019-2020 al MNAC

 

 

 

 

 

 

 

Descripció del programa:

   • Propòsit
   • Objectius
   • Activitats al Museu
   • Propostes per fer al centre
   • Recursos educatius

Més informació al web del Museu Nacional d’Art de Catalunya

 


CURS 2018-2019

1- CURS DE FORMACIÓ VTS*

L’objectiu d’aquesta activitat  és fer sostenible a mig termini el programa a través de la formació d’un grup impulsor de vuit centres (amb dos docents cadascun) que es convertirien en formadors d’altres docents.

Per continuar amb la formació es preveu la participació d’aquest grup en el seminari permanent VTS o en d’altres sistemes de seguiment de la formació.

 * Restringit a vuit centres de formació d’adults: CFA Manuel Sacristán / CFA Montserrat Roig / CFA Pere Calders / CFA Rius i Taulet / CFA Gran Sol / CFA Bellavista / CFA Josepa Massanés i Dalmau / CFA Nou Girona

2- GRUP DE TREBALL VTS

Objectius:

 • Elaboració de nous itineraris temàtics per treballar la llengua amb la metodologia VTS en col·laboració amb el Museu Nacional d’Art de Catalunya.
 • Elaboració de materials lingüístics pre i post visita al museu per a les diferents llengües que s’imparteixen en els CFA (català, castellà, anglès i francès).

3- ACTIVITATS DESTINADES ALS CFA 

 

No totes les culleres són iguals: Article escrit per Josep Francesc Delgado, docent del CFA Bellavista, un dels vuit centres participants en el Programa L’ART DE PARLAR. En ell parla d’una experiència molt emotiva que es va viure en una de les pràctiques de la formació VTS al Museu Nacional d’Art de Catalunya.


CURS 2017-2018

Pilotatge d’experimentació i avaluació d’un prototip de visita temàtica sobre la família (dos debats VTS amb activitats de vinculació personal amb les obres del MNAC). El resultat del pilotatge i el programa es van presentar el 28 de juny de 2018 en el marc de la trobada pedagògica L’aprenentatge per competències a l’educació d’adults. (enllaç)

Docents mirant una quadre del MNAC amb una explicació d'aquest quadre