Actuacions i Recursos en la nova normalitat

 

El context generat per l’epidèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al nostre país i l’adopció de mesures extraordinàries com el tancament de les escoles ha suposat un gran repte a l’hora de garantir l’educació per a tothom, entesa com un dret fonamental i bàsic.

Per al curs que tot just comença, i donada l’excepcionalitat sanitària, educativa i social, els centres han pogut planificar i reorganitzar aspectes de funcionament, fruit d’una reflexió de la realitat de cada centre i de manera participada amb la comunitat educativa. Així, aquests plans d’obertura provisional contenen mesures excepcionals, de reagrupaments dels alumnes, d’atenció d’un nombre reduït de docents a cada grup, de reajustaments dels horaris d’entrades i sortides, entre d’altres. També han previst reorganitzar la docència i les coordinacions entre el professorat, o la participació en programes de millora, formacions específiques o tallers. I tot això, s’ha fet dins el marc de les orientacions generals que el Departament d’Educació ha elaborat amb l’assessorament i supervisió de la Inspecció d’Educació i en el context de l’autonomia de centres.

Des del Departament d’Educació us animem a aprofundir en aquells aspectes que tenen a veure amb la vostra pràctica docent i també a prendre part en diferents activitats de formació a distància. Per fer-ho, us oferim un recull actualitzat de recursos i activitats didàctiques en línia que us poden ajudar tant a l’hora d’elaborar propostes didàctiques per al vostre alumnat per tal que pugui avançar en el seu procés d’aprenentatge, malgrat l’aturada de l’activitat presencial. Igualment, a l’apartat de formació hi trobareu propostes formatives, creades en el marc d’aquest context extraordinari.

Comunitat educativa restaurativa i resilient

 

Orientacions i Comunicacions del Departament d’Educació

 

Propostes de bones pràctiques telèmatiques i creació de xarxes

 

Pla d’acció centres educatius en línia. Entorns d’aprenentatge, webinars i videotutories

 

Formació del professorat

Des del Servei d’Educació al Llarg de la Vida us oferim un recull d’actuacions i recursos agrupades per fer més fàcil el seu accés. Esperem que sigui del vostre interès!