Propostes de bones pràctiques telèmatiques i creació de xarxes

 

Logo amb títol Propostes de bones pràctiques telemàtiques i creació de xarxesDes del Servei d’Educació al Llarg de la Vida valorem molt positivament les tasques d’acompanyament, orientació i suport que s’estan realitzant des dels centres de formació d’adults.

Són molt diverses les iniciatives preses, i a partir de les informacions facilitades per tots els CFA, hem elaborat un breu recull de les diferents eines i recursos telemàtics que esteu fent servir durant aquest període excepcional, de manera que altres centres puguin agafar idees inspiradores i promoure la creació de xarxes i intercanvi d’experiències.

Hem agrupat aquestes experiències en quatre grans blocs:

– Suports per a la coordinació de l’equip docent i organització interna
– Eines per a comunicacions i seguiment de l’alumnat
– Propostes formatives telemàtiques per a l’alumnat
– Altres informacions i pràctiques d’interès

Podeu accedir al document clicant a Orientacions telemàtiques per als CFA i a les Orientacions per a CFA en context de crisi sanitària.

El Departament d’Educació ha publicat uns Models de propostes didàctiques. Aquest material està preparat per fer-lo arribar directament a l’alumnat, i conté pautes i criteris de realització. En cap cas, aquests models volen suplir les activitats que el propi equip directiu, en el marc de l’autonomia de centre, ha programat. Es tracta de recursos posats a disposició del professorat. Cal vetllar perquè les activitats proposades tinguin un caràcter inclusiu i, per tant, considerin els ritmes, les característiques i la situació personal de cada alumne. En aquest enllaç trobareu més informació sobre com organitzar accions pedagògiques inclusives.

Si necessiteu més informació sobre alguna d’elles i voleu posar-vos en contacte amb els centres que les desenvolupen ens podeu escriure a elvedu@gencat.cat i així poder crear xarxes compartides.