Orientacions i Comunicacions del Departament d’Educació en la nova normalitat

 

Logo del Departament d'Educació amb orientacions i comunicacions davant la situació de pandèmia

Des del Departament d’Educació s’elaboren orientacions per donar suport als Centres en aquest nou escenari tan complex, desconegut i incert, a on el treball d’aspectes emocionals del nostre alumnat pot ser més important que les tasques habituals d’aprenentatge.

Us oferim un llistat amb aquesta documentació per al curs 2020 – 2021:

 • Gestió de casos de COVID-19 als centres educatius (01/12/2020) (document) NOVETAT
 • Criteris i orientacions per incrementar l’aprenentatge híbrid a l’FP, Batxillerat, Ensenyaments del règim especial, EOI i CFA (2/novembre/2020) (document) NOVETAT
 • Orientacions per a centres de formació d’adults en el context de crisi sanitària (document) NOVETAT
 • Pla d’educació digital de Catalunya 2020 – 2023 (document)
 • Documents per a l’organització i la gestió dels centres (Instruccions inici curs) (document)
 • Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya (document)
 • Aclariments per als centres públics de titularitat del Departament d’Educació en el curs 2020-2021 (document)
 • Orientacions per a la personalització de l’entorn virtual d’aprenentatge en diferents escenaris  educatius (document)
 • Infografia: Orientacions per a la personalització dels EVA (link)
 • Mesures extraordinàries de Salut per evitar els brots de la COVID-19 a les escoles (Centres docents) (document)  
 • Annex: Altres recomanacions i procediment d’actuació (Centres Docents) (document) 
 • Mesures extraordinàries de Salut per evitar els brots de la COVID-19 a les escoles (Famílies) (document)
 • Annex: Altres recomanacions i procediment d’actuació (Famílies) (document)
 • Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia (document)
 • Pla de formació per a l’inici de curs en el marc de la pandèmia de la covid-19 (document
 • Informe amb relació a les mesures que s’aplicaran per a l’obertura dels centres escolars (document) 
 • Recomanacions per a l’orientació educativa i les proves d’avaluació inicial durant la preinscripció del curs 2020 – 2021 als centres de formació d’adults (document)
 • Instruccions per als centres educatius sobre els canvis en la gestió de la preinscripció i matrícula del curs 2020/21 motivats per la situació de la pandèmia. Ensenyaments impartits en centres i aules de formació d’adults (document

Les orientacions que es van oferir en el curs 2019 – 2020 van ser:

 • Instruccions per al desenvolupament de l’acció educativa en el tercer trimestre i l’avaluació de l’alumnat que cursa ensenyaments en centres de formació d’adults davant la prolongació del període de confinament pel Covid 19 (document)
 • Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització  del curs 2019-2020 i per a l’organització i funcionament  dels centres i els estudis del curs 2020-2021 (document)
 • Recull d’ordres, instruccions, mesures, orientacions i recursos durant el COVID-19 (document)  
 • Pla d’acció: Centres educatius en línia (document)
 • Pla d’acció: Centres educatius en línia orientat a la Formació del professorat (document)
 • Pla d’acció: Centres educatius en línia orientat a l’Ús responsable d’Internet amb un recull d’orientacions als centres (document)
 • Criteris per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació dels alumnes en els centres on s’imparteixen els ensenyaments del segon cicle d’educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat i formació d’adults, davant la prolongació del període de confinament pel Covid19 (document)
 • Orientacions per als centres educatius sobre activitats per als alumnes a causa del tancament pel coronavirus (document)
 • Orientacions als CFA en seu penitenciaria (document)
 • Instruccions per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació en el tercer trimestre dels alumnes en els centres on s’imparteixen els ensenyaments del segon cicle d’educació infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat davant la prolongació del període de confinament pel Covid19 (document)
 • Criteris per a l’acció educativa i avaluació als ensenyaments d’FP, de règim especial i artístics superiors (document)
 • Orientacions per als centres educatius sobre activitats per als alumnes a causa del tancament pel coronavirus: Ensenyaments de formació professional, Ensenyaments de règim especial, Ensenyaments artístics superiors (document)
 • Instruccions per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació dels alumnes dels ensenyaments de Formació professional i de Règim especial davant la prolongació del període de confinament pel Covid19 (document)
 • Orientacions referents al tercer trimestre per als serveis educatius a causa del tancament dels centres educatius pel coronavirus (document)

També s’ha de mencionar l’Acord entre el Ministerio de Educación i les comunitats autònomes que encara està pendent de concreció per part del Departament d’Educació.

També podreu trobar més informació al web de l’XTEC.