Accions

Projectes de mobilitat

Des de fa més de 15 anys, el Departament d’Educació posa a disposició dels centres, a través d’una convocatòria anual una sèrie d’ajuts per a l’alumnat de formació professional inicial, perquè facin estades formatives a l’estranger.

La convocatòria inclou, des del curs 2013-2014, dues accions de mobilitat per al professorat de Formació Professional Inicial per a la realització d’una estada formativa a l’estranger que els permeti conèixer en profunditat la formació dual o la metodologia per l’ensenyament de continguts curriculars en anglès.

Amb l’objectiu de promoure i facilitar la gestió d’aquests projectes es posa a l’abast dels centres una sèrie d’eines útils per a la preparació i seguiment de les estades formatives d’alumnes. Aquests materials s’ubiquen en la plataforma Odissea i el seu seguiment esdevé un curs de formació.

Projectes de cooperació

La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial en el seu afany d’internacionalització dels estudis de Formació Professional, participa en projectes temàtics amb altres administracions i en projectes específics amb empreses, entitats i organismes, el marc de diversos programes educatius europeus.

Participació en xarxes transnacionals

El Departament d’Educació, participa en xarxes de col·laboració estable amb poders regionals en matèria de formació professional inicial. L’objectiu de les quals és desenvolupar propostes d’interès comú i reforçar la intervenció de les regions en les polítiques europees de Formació Professional.

Per a més informació cliqueu aquí.