Esdeveniments

La Unitat de Programes Internacionals de Formació Professional organitza jornades per donar visibilitat al programa MobilitatFP i els projectes en què participa. Així mateix, amb l’objectiu de crear i consolidar xarxes transnacionals, acull delegacions i socis d’altres països per fomentar la transferència de coneixement, l’intercanvi de bones pràctiques i els vincles transnacionals.