Programa Mobilitat FP

 

La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial impulsa el  Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals, amb la finalitat d’acompanyar als centres que tenen implantat un sistema de gestió de qualitat i millora, en l’establiment de la seva pròpia estratègia d’internacionalització del centre, per tal que en facin la seva definició, implantació, avaluació i millora continuada.