Objectius

Impulsar la internacionalització dels ensenyaments professionals.

Millorar el coneixement per part de la comunitat educativa dels programes europeus.

Fomentar l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques a nivell internacional entre centres catalans.

Oferir als centres educatius projectes i aliances establerts pel Departament d’Educació amb altres països.

Donar suport als centres en el disseny i la gestió de projectes de mobilitat i cooperació.

Impulsar la participació dels centres en xarxes europees en l’àmbit dels ensenyaments professionals.