Metodologia

El Programa s’organitza en xarxes de treball de diferent nivell en funció de l’experiència del centre en la gestió de projectes internacionals. El treball de les xarxes s’estructura en el marc d’un curs semi presencial de formació del professorat amb sessions de formació presencial i treball i telemàtic. La comunicació amb els centres participants s’articula a través d’un campus virtual Moodle.

L’assessorament, la dinamització i la supervisió de les activitats és a càrrec d’un equip format per professorat i tècnics experts en programes de mobilitat internacional del Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals.

Les temàtiques tractades en les diferents reunions són:

La internacionalització de la Formació Professional.

Sistemes de qualitat en la mobilitat internacional.

Projectes de mobilitat KA1: tipus, sol·licitud i gestió.

Mobilitats d’alumnat en estudis. Metodologia ECVET.

Mobilitat d’alumnat en DUAL.

Sol·licitud de la Carta de Mobilitat d’FP.

Sol·licitud de la Carta Erasmus d’Educació Superior.

Projectes de cooperació KA2: tipus, sol·licitud i gestió.

Programes i xarxes de cooperació. Recerca de socis.

En curs preveu el lliurament d’una memòria final i la realització d’una enquesta de valoració amb l’objectiu de valorar el programa, recopilar suggeriments per a la següent edició, recollir informació sobre els projectes de centres participants i preparar la Jornada de cloenda.