CAP A UNA MAJOR INSERCIÓ LABORAL I EXCEL·LÈNCIA FORMATIVA EN EL CAMP DE LA MECATRÒNICA

Professors i alumnes d’aquest sector ja podeu consultar el model curricular europeu, que us permetrà organitzar accions de mobilitat en els estudis de mecatrònica, i també conèixer les necessitats formatives i idiosincràsia de les diferents regions participants i els diferents escenaris de futur del sector.

El projecte Erasmus KA2 NEW METRO té com a missió definir i donar als processos de fabricació avançats i aconseguir un augment òptim de l’ocupabilitat en l’àmbit europeu. Els objectius que pretèn assolir són:

1 Millorar l’ocupabilitat en el sector de la mecatrònica en la indústria 4.0, esbossant un marc competencial innovador vàlid en l’àmbit europeu, centrat en les habilitats relacionades amb les tecnologies clau (KET) i les tecnologies de la indústria 4.0.

2 Fer partícips els grups d’interès clau sobre els canvis socials i organitzatius necessaris per fer front als nous mètodes de producció.Implicar els òrgans reguladors i els grups d’interès en l’àmbit regional i europeu en el desenvolupament de polítiques integrades per donar suport a la iniciativa Indústria 4.0.

3 Animar als joves estudiants europeus a inscriure’s a cursos d’FP d’alt nivell, millorant al mateix temps l’oferta d’aprenentatge en línia (VOOC), les metodologies d’aprenentatge basades en el treball (WBL) i garantint un sistema de qualificació d’habilitats aprovat a escala europea.

LES PROFESSIONS DEL FUTUR I L’FP

Continua el cicle de seminaris web sobre la formació professional DESTÍ FP. La propera trobada tindrà lloc el 27 d’abril a les 17.00h. En aquesta ocasió s’abordaran les noves oportunitats que ofereixen les professions de l’món digital en el context de la Formació Professional tant a França com a Espanya.

Aquesta tercera sessió comptarà amb la intervenció de:

-Almudena Manzano, coordinadora d’Investigació i Planificació de la Direcció General d’FP, Junta d’Andalusia

-Séverine Bastard, directora projectes i innovació de la Federació francesa de la construcció, Île-de-France EST.

En francès i en castellà, amb traducció simultània.

Tota la informació així com l’enllaç d’inscripció estarà disponible a la pàgina web de l’Institut français d’Espagne.