Projectes de la DGFPIERE

 

La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial participa en diversos projectes educatius europeus per a la innovació i la millora de la qualitat de la formació professional inicial. Tots aquests projectes, en el marc de diferents programes europeus, tenen la seva pròpia singularitat que es caracteritza per: la transnacionalitat, la innovació, el valor afegit europeu i la sostenibilitat.