Jornades de difusió

La Unitat de Programes Internacionals de Formació Professional dinamitza diversos esdeveniments amb l’objectiu de donar visibilitat als programes i projectes en què participa i/o coordina i potenciar l’impacte dels resultats obtinguts en els centres educatius.

Atorgament del segell de qualitat EQAMOB&Co a empreses per la seva contribució a la formació d’aprenents dins del programa Erasmus+.