Materials didàctics: Pensament Computacional.

En aquest apartat us compartim una sèrie d’unitats d’aprenentatge i propostes didàctiques que són de més llarga durada en comparació als reptes, requereixen un nombre més gran de sessions per implementar-les.

Aquestes unitats d’aprenentatge i propostes didàctiques es treballa de forma específica els conceptes claus del pensament computacional (descomposició, reconeixement de patrons, abstracció i disseny algorítmic) i de la codificació (bucles, esdeveniments, variables, condicionals…). A més, són idònies per desenvolupar les competències digitals i la resta de competències bàsiques en l’alumnat, així com una sèrie d’habilitats com el pensament crític, el raonament lògic, la creativitat…

En les següents presentacions fem una introducció als conceptes de Pensament Computacional i Pensament Computacional Desendollat. Els definim, expliquem els passos del pensament computacional i les característiques i avantatges de la implementació de les activitats desendollades a l’aula.

A més d’accedir a les unitats d’aprenentatge i propostes didàctiques que us mostrem a continuació, també pots compartir amb la resta de docents una proposta didàctica sobre Pensament Computacional Desendollat que hagis portat a terme o estiguis realitzant a l’aula i la publicarem en aquesta secció de la pàgina web de Pensament Computacional, programació i robòtica educatives.
Pot ser una activitat desendollada “específica” o una proposta didàctica més àmplia, com per exemple, una unitat d’aprenentatge.