Seminaris web Pensament Computacional Desendollat (PC Desendollat).

En aquesta pàgina en format targeta podeu veure els Seminaris Web sobre Pensament Computacional Desendollat que ja s’han realitzat fins aquest moment del curs 2020-2021.

En aquests seminaris web han participat docents en actiu mostrant propostes didàctiques relacionades amb el pensament computacional que han dut a terme a l’aula amb els seus alumnes, i fent valoracions i mostrant el seu punt de vista envers el PC Desendollat a les aules.