Seminaris web Pensament Computacional Desendollat.

En aquesta pàgina en format targeta podeu veure els Seminaris Web sobre Pensament Computacional Desendollat que ja s’han realitzat fins aquest moment del curs 2020-2021.

En aquests seminaris web han participat docents en actiu mostrant propostes didàctiques relacionades amb el pensament computacional que han dut a terme a l’aula amb els seus alumnes, i fent valoracions i mostrant el seu punt de vista envers el PC Desendollat a les aules.