Recursos didàctics robòtica.

Arduino

Entorns de programació

Feu una bona elecció de l’entorn de programació (amb blocs o amb codi, online o local …) tenint en compte els coneixements previs en programació dels alumnes, la possibilitat d’instal·lació o no en els ordinadors i la complexitat dels projectes :

 • Snap4Arduino   
  És una reinterpretació de Scratch basada en Snap! La funcionalitat dels pins de les plaques compatibles amb Arduino és configurable. Cal instal·lar un Firmata en la placa com a pas previ a la seva utilització. La versió online permet programar les plaques mitjançant una extensió del navegador Chrome.
  Les principals característiques són:

    • Programació paral·lela basada en blocs, dinàmica, en temps real, concurrent i en paral·lel.
    • Compatible amb gairebé totes les plaques d’Arduino. Utilitza el firmware estàndard de Firmata.
    • Pinouts configurables automàticament i un alt nivell d’abstracció respecte del maquinari.
    • Permet interactuar amb diversos plaques simultàniament.
    • Existeixen versions basades en escriptori per als sistemes operatius principals.
    • Disponible en línia connectar a plaques Arduino mitjançant un complement Chrome / Chromium.
    • Programari lliure sota llicència Affero GPLv3.
    • Transpilació de projectes senzills en codi Arduino.
    • Protocol HTTP amb control remot d’Snap! i accés en directe a l’escenari.

 

 • ArduinoBlocks 
  ArduinoBlocks és una plataforma de programació gràfica i en línia. Ofereix la possibilitat de crear comptes personals per a crear, allotjar i compartir projectes. Un programa fet en aquesta plataforma té la mateixa forma que si es programés amb text estructurat, la pròpia d’Arduino, però en comptes d’escriure el codi s’arrosseguen els blocs equivalents al codi en text.
  Posa a disposició dels usuaris multitud de components electrònics i les corresponents llibreries.
  El resultat final es pot enviar a la placa Arduino però cal tenir instal·lat un connector (arduinoblocks-connector middleware) per fer-ho.
  És compatible amb Arduino Uno, Nano, Mega, Leonardo, Pro Micro, EasyPlug, ESP8266, NodeMCU, Wemos D1/mini, 3dBot, keyBot i Otto DIY.
 • Arduino IDE   
  IDE d'ArduinoEntorn de programació natiu d’Arduino, basat en Processing. Es programa mitjançant línies de codi, permet programar totes les plaques Arduino i es poden afegir una gran varietat de llibreries. És una bona opció per a alumnes que més endavant hagin de programar amb entorns de programació més avançats
 • Arduino Web Editor   
  Versió online de l’IDE d’Arduino. És una alternativa vàlida si no es disposa de l’opció instal·lable a l’ordinador, però no és convenient quan cal programar mòduls externs o instal·lar llibreries addicionals. Cal donar-se d’alta prèviament a la plataforma.
 • Scratch for Arduino (S4A)  
  Basat en la versió 1.4 de Scratch, incorpora blocs de programació per a plaques compatibles amb Arduino. Tot i que actualment no està en desenvolupament, és una bona alternativa per a alumnes que hagin programat prèviament amb Scratch.
  Aquest programari ha estat substituït per Snap4Arduino, creat pel mateix desenvolupador d’S4A.

microBlocks

Vídeos d'exemple de projectes amb microBlocks
Vídeos d’exemple de projectes amb microBlocks

microBlocks és un nou llenguatge de programació visual per blocs, a l’estil d’Scratch o Snap!, que funciona directament en moltes plaques amb microcontroladors de 32 bits com ara la BBC micro:bit, NodeMCU, ESP32, AdaFruit Circuit Playground Express, Calliope mini, Citilab ED1 i moltes de la família Arduino.

L’entorn microBlocks permet una programació dinàmica, paral·lela i interactiva amb l’afegit que els vostres projectes funcionaran també de manera autònoma a la placa del microcontrolador sense necessitat d’estar connectats a un ordinador. Per tant, microBlocks proporciona la immediatesa i la llibertat de la programació amb blocs i és adient per a aplicacions del món real que requereixen un control precís del temps, un funcionament autònom o incorporar físicament el processador en els projectes. Per exemple, es pot escriure un programa per registrar dades d’acceleració, després incrustar el microcontrolador i una petita bateria en un coet de proves per explorar forces G al moment del llançament.

En altres paraules, microBlocks us permet programar els vostres taulers exactament com ho faríeu a Snap4Arduino, S4A o a l’extensió Arduino per a Scratch, i quan estigueu satisfets amb el vostre programa només us caldrà desconnectar la placa del vostre ordinador i tot continuarà funcionant!

Amb microBlocks, podeu crear els vostres propis instruments digitals “del món real”, joies interactives, jocs electrònics i dispositius de mesura, tot mitjançant blocs.

 

Linkat: Perfil de tecnologia i robòtica   

En la distribució Linkat, basat en Ubuntu, existeix un perfil d’usuari de tecnologia i robòtica. Inclou la majoria de programes esmentats anteriorment i estalvia el seu procés d’instal·lació.
El perfil de tecnologia i robòtica és un escriptori personalitzat que proporciona una interfície gràfica i un recull d’aplicacions destinat a estudiants de robòtica i programació.
El perfil robòtica es troba al paquet linkat-perfil-robotica i amb la seva instal·lació es crea automàticament l’usuari robòtica al sistema sense contrasenya. Aquest usuari disposa d’un conjunt de programes i eines en línia degudament classificades per categories al seu escriptori.


Mostra de projectes

Abans de concretar les característiques, funcionalitats i components d’un projecte, és una bona idea navegar per llocs web que recullen fotos/vídeos de projectes (escolars o no) acabats :

 

Recursos de suport pel disseny d’activitats didàctiques

Materials per conèixer el currículum de l’educació primària i la seva vinculació amb el dia a dia de les escoles i de la pràctica a l’aula. 

Recursos digitals a l’aula que fomenten el desenvolupament de les competències bàsiques i, alhora, construeixen un canal d’aprenentatge transversal per al desenvolupament de la resta de competències bàsiques i faciliten un paper actiu de l’alumnat en el propi procés d’aprenentatge.