Targeters Reptes PC Desendollat

  • Reptes de PC Desendollat: Què són?

Els reptes de PC Desendollat són una petita part d’un projecte més extens que se centra a tractar de forma més específica una de les tècniques clau del pensament computacional (Descomposició, reconeixement de patrons, abstracció i disseny algorítmic).

Els reptes de PCd estan relacionats amb diferents àmbits curriculars i ajuden a desenvolupar en l’alumnat el raonament lògic, el pensament crític i habilitats socials.

  • Com?

Cada repte el trobareu en format targeta que podreu baixar i imprimir per tal de poder plantejar-lo als vostres alumnes.

Els docents disposareu d’una possible solució que facilitareu als alumnes quan considereu oportú.

  • Quan?

En acabar cada Seminari Web tindreu a la vostra disposició reptes sobre Pensament Computacional Desendollat.