micro:bit

Micro:bit és un petit dispositiu informàtic programable, llançat per la BBC l’any 2015 amb l’objectiu de facilitar i fer divertit l’aprenentatge de la programació i el control de dispositius físics, com sensors i actuadors.

  • Combinar pensament computacional, programació, creativitat i innovació.
  • Adquirir competències i habilitats vitals en el pensament crític i la col·laboració, construint la capacitat i confiança per tenir idees, compartir-les i fer-les reals.
  • L’apoderament digital i tecnològic de nois i noies amb diferents capacitats d’aprenentatge en diferents nivells educatius.

Amb l’objectiu de promoure l’ús d’aquest dispositiu als centres educatius de Catalunya, s’han desenvolupat una sèrie de materials didàctics, dirigits a l’alumnat de primària i secundària. Aquests materials s’han recollit en dos cursos Moodle.

Els objectius específics d’aquests cursos són:

  • Introduir la programació als alumnes de 5è i 6è de primària i 1r i 2n d’ESO.
  • Fomentar el pensament computacional i l’assoliment de les competències digitals.
  • Proporcionar materials didàctics de suport a docents i alumnes.

Materials didàctics: Cursos Moodle