SeminarisWeb

En aquesta pàgina en format targeta podeu veure els Seminaris Web sobre Scratch Challenge que ja s’han realitzat fins aquest moment del curs 2020-2021.