Materials didàctics: Cursos Moodle i Nodes de Scratch

Relació de mòduls i/o cursos de Scratch en diversos formats. Podeu fer servir aquestes indicacions per traspassar-los al Nodes o al Moodle del centre.