Materials didàctics: Cursos Moodle i Nodes de d’Scratch

Relació de mòduls i/o cursos d’Scratch en diversos formats. Podeu fer servir aquestes indicacions per traspassar-los al Nodes o al Moodle del centre.