Ambits TILC

El tractament integrat de llengua i continguts (TILC) és una proposta metodològica orientada a ensenyar de manera integrada els continguts i el llenguatge acadèmic dels àmbits curriculars no lingüístics, per millorar els resultats en l’aprenentatge de totes les matèries. El TILC també proposa desenvolupar les destreses cognitives, la consciència crítica i la perspectiva intercultural dels aprenents.
En aquesta pàgina trobareu un recull d’orientacions didàctiques per aplicar el TILC al vostre àmbit curricular.