“Un lloc estrany”

Les possibilitats d’aprenentatge que ofereix visionar vídeos en contextos educatius són molt variades. Us presentem “Un lloc estrany”, una sèrie documental de 13 capítols produïda per TV3 fa uns anys i que és un material molt interessant que encara podeu trobar a “la carta”. … Llegeix més»

Diversitat lingüística i cultural: per què i com?

Avui dia, el contacte entre llengües i cultures es troba tan present en el món que resulta difícil trobar societats monolingües i monoculturals. Certament, el multilingüisme i la multiculturalitat formen part cada vegada més del nostre dia a dia (globalització, mobilitat intercontinental, accés a Internet,… Llegeix més»

Reforcem el vincle amb les famílies

En un curs que ha estat marcat per les mesures sanitàries i preventives de la pandèmia, els centres educatius hem vetllat, més que mai, per generar espais, ambients i canals de comunicació i confiança per reforçar el vincle amb les famílies i augmentar llur implicació en l’aprenentatge de l’alumnat.… Llegeix més»

Juguem i aprenem en línia amb el nou canal de Youtube d’edu365

El canal de recursos educatius edu365.cat ha obert un canal de Youtube propi que ofereix càpsules d’entre 1 i 2 minuts sobre molts temes diferents. Es tracta d’un recurs visual que ens pot ajudar a treballar l’aprenentatge de la llengua amb l’alumnat d’origen estranger.… Llegeix més»

Avaluar l’alumnat d’origen estranger amb PI a l’aula ordinària

Al llarg d’aquest curs us hem anat parlant sobre l’atenció educativa a l’alumnat d’origen estranger, tant aquell nouvingut que atenem, per exemple, a les aules d’acollida amb l’objectiu que facin un aprenentatge intensiu de la llengua vehicular, com aquell que necessita suports específics per seguir el currículum un cop ha estat incorporat plenament a l’aula ordinària. L’objectiu fonamental de qualsevol de les actuacions que us hem proposat és proporcionar recursos que permetin als equips docents facilitar que l’alumnat d’origen estranger continuï progressant en el coneixement de la llengua en què es vehiculen els aprenentatges per tal que les limitacions lingüístiques no siguin una barrera per accedir als continguts de tots els àmbits curriculars.… Llegeix més»

Les proves d’avaluació de les aules d’acollida

Des de l’inici de la implementació de les aules d’acollida (curs 2004-2005), s’han aplicat instruments d’avaluació per tal de valorar el grau d’assoliment de dos objectius essencials pel que fa a l’alumnat nouvingut d’origen estranger: la integració al medi escolar i l’aprenentatge intensiu de la llengua catalana.… Llegeix més»

Segur que ho han entès? Fer comprensible l’input

L’alumnat d’origen estranger dels nostres centres educatius està fent un doble aprenentatge: d’una banda, està aprenent la llengua que necessita per a moure’s en la nostra societat (sovint, català i castellà simultàniament); i, de l’altra, està progressant en els aprenentatges dels diferents àmbits curriculars, de la mateixa manera que la resta de companys i companyes.… Llegeix més»