Què és Erasmus+?

Erasmus+ és el programa de la UE per a l’educació, la formació, la joventut i l’esport a Europa. Durant  el període 2014-2020 va tenir un pressupost de més de 14.700 milions d’euros que va oferir a més de 4 milions d’usuaris l’oportunitat d’estudiar, formar-se i gaudir d’experiències d’estudi i treball a altres països del programa. Al mes d’abril de 2021 s’ha presentat el nou programa per al període 2021-27 amb un pressupost que s’ha incrementat fins a 28.000 milions d’euros. En aquesta nova etapa es vol arribar a més infants, joves i adults amb projectes més inclusius, sostenibles i digitals.

La Guia del programa Erasmus+ ofereix informació detallada sobre les oportunitats i els criteris per poder optar a les diferents accions descentralitzades: KA1, per projectes de mobilitat, i KA2, per la cooperació entre organitzacions i institucions. També estableix l’oferta de finançament per a accions de gestió centralitzada a través de l’Agència Executiva EACEA -Education, Culture and Audiovisual Executive Agency- (KA3, Activitats Jean Monnet…)

Cada any apareix una nova convocatòria d’ajuts Erasmus+ i per optar-hi convé tenir presents les prioritats dels programa, que es concreten en quatre eixos principals:

  • Inclusió i diversitat: El programa vol promoure la igualtat d’oportunitats i accés, la inclusió, la diversitat i l’equitat en totes les seves accions. Es volen prioritzar les organitzacions i els participants amb menys oportunitats. A l’hora de dissenyar els seus projectes i activitats, les organitzacions han de seguir un enfocament inclusiu, fent que siguin accessibles a un ampli ventall de participants.
  • Transformació digital: La crisis de la COVID-19 ens ha fet veure la necessitat d’aprofitar el potencial que ofereixen les tecnologies digitals per l’ensenyament i l’aprenentatge. D’acord amb les prioritats estratègiques del Pla d’Acció d’Educació Digital (2021-2027) el programa vol recolzar aquest esforç per involucrar l’alumnat i el professorat en el procés de transformació digital.
  • Medi ambient i lluita contra el canvi climàtic: Aquests temes són prioritaris per la Unió Europea ara i en el futur. El programa serà, per tant, un instrument clau per la creació de coneixements, capacitats i actituds en relació amb el canvi climàtic i el desenvolupament sostenible.
    Erasmus+ és un programa que promou la mobilitat i cal que s’esforci per aconseguir la reducció d’emissió de carboni a través de la promoció de mitjans de transport sostenibles i de comportament més responsable.
  • Participació en la vida democràtica: El programa vol potenciar i donar a conèixer els valors comuns de la Unió Europea, els principis d’unitat i diversitat i el seu patrimoni social, cultural i històric. Recolza la ciutadania activa i l’aprenentatge permanent; impulsa el desenvolupament de competències socials i interculturals, el pensament crític i l’alfabetització mediàtica.

Trobareu tota la informació necessària per presentar un projecte Erasmus+ a la guia del programa, al web de la Comissió Europea i al web de l’Agència Nacional de gestió del programa a Espanya, el SEPIE  (Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació), amb qui ens coordinem.

El Servei de Llengües Estrangeres i d’Origen organitza formacions i assessoraments per facilitar la participació dels centres educatius i acompanyar-los durant tot el procés.