Què és eTwinning?

 

Logo d'eTwinning

eTwinning és la comunitat més extensa de centres educatius d’Europa. Va néixer el 2005 com iniciativa del Programa d’Aprenentatge eLearning de la Comissió Europea i des del 2014 forma part d’Erasmus+, el Programa de la Unió Europea en matèria d’educació, formació, joventut i esport . El Servei Central de Suport està dirigit per European Schoolnet, una associació internacional de 30 Ministeris d’Educació europeus  que promouen l’educació en els centres educatius, a nivell del professorat i l’alumnat de tota Europa.

El portal eTwinning (www.etwinning.net) és un punt de trobada i un lloc comú de treball. Està traduït a vint-i-cinc idiomes i proporciona eines en línia perquè els docents trobin socis, engeguin projectes, comparteixin idees, intercanviïn pràctiques interessants i comencin a treballar junts, servint-se de diferents eines personalitzades disponibles a la plataforma eTwinning.

Ofereix una plataforma als equips educatius (professors, directors, bibliotecaris, etc.) europeus per comunicar-se, col·laborar, desenvolupar projectes o el que és el mateix, sentir-se i formar part de la comunitat educativa més àmplia d’Europa.

La iniciativa eTwinning promou la col·laboració escolar a Europa utilitzant les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC) i dóna suport als centres oferint-los les eines i els serveis necessaris que facilitin la seva associació per desenvolupar un projecte en comú.

El portal del Servicio Nacional de Apoyo eTwinning (www.etwinning.es) ofereix també informació, assessorament i formació als docents que participen en els projectes. Entre d’altres accions, el SNA compta amb una xarxa d’ambaixadors eTwinning, docents experimentats que fan difusió del programa i poden assessorar altres docents que estan començant els seus projectes, tant en temes de caire tècnic com pedagògic.

eTwinning atorga tots els anys els Premis Nacionals i els Premis Europeus per a projectes innovadors, integrats en el currículum, col.laboratius, que aprofitin la tecnologia i tinguin una bona comunicació i difusió.

eTwinning i Erasmus+: Els projectes eTwinning poden integrar-se a un projecte Erasmus+ dels tipus KA1 i KA2. Aquesta pràctica comporta una millora de la qualitat dels projectes, ja que es facilita la col·laboració i la comunicació entre els socis, a la vegada que es desenvolupa la competència digital i el treball en equip per part de docents i alumnat.

Guia eTwinning-Eramus+

Exemples de la sinèrgia eTwinning-Erasmus+ (11/11/2019)

Article: Proyectos eTwinning – Asociación escolar Erasmus+ (19/01/2021)