Presentació

L’equip de Programes Internacionals gestiona els projectes d’abast internacional dins del Servei de Llengües estrangeres i d’origen de la Sub-direcció General de Plurilingüisme. El seu objectiu és facilitar la internacionalització dels centres per aconseguir millores educatives, incrementar la seva participació en programes de cooperació internacional i promoure la mobilitat formativa dels docents, en el marc de la

Resolució ENS/2336/2018, de 4 d’octubre, per la qual es crea el Programa d’impuls a la internacionalització de l’educació “Aprendre i interactuar en un context global”

Per tal d’aconseguir-ho, s’organitzen formacions per facilitar la participació als programes i s’assessoren els centres docents per tal que puguin sol·licitar i implementar els seus projectes internacionals. A través d’aquests programes, els centres tenen la possibilitat de participar en accions d’innovació de qualitat, d’intercanviar bones pràctiques i de disposar de recursos econòmics addicionals. Poden realitzar activitats d’intercanvi d’alumnat i professorat tant presencials com virtuals a través de les plataformes que es faciliten.

Els assistents lingüístics a què es pot accedir permeten, per la seva banda, que hi hagi un referent al centre que ajudi l’alumnat a tenir un contacte directe amb la cultura de la llengua que aprenen.

L’alumnat pot seguir part del seu currículum en un centre estranger, treballar conjuntament amb estudiants d’altres països, tenir contacte amb realitats vinculades als seus orígens o dels seus companys. Això els permet practicar les llengües que aprenen i entendre la riquesa i diversitat del món on viuen, preparant-se per desenvolupar-se amb èxit en un context global.

El professorat pot participar en activitats formatives i d’observació en centres estrangers per millorar el seu desenvolupament professional. Aquests períodes formatius els permeten conèixer altres sistemes educatius per realitzar projectes cooperatius de qualitat.

Totes aquestes experiències ajuden a crear xarxa amb altres centres educatius de Catalunya per compartir i desenvolupar plegats nous projectes de cooperació educativa.