Future Classroom Lab

El projecte “L’Aula del Futur” (Future Classroom Lab) vol crear un marc des d’on es puguin repensar els espais d’ensenyament i aprenentatge, tant físics, com metodològics, com virtuals.

European Schoolnet (EUN), el consorci de Ministeris d’Educació europeus, va iniciar aquest projecte al 2012 amb els següents objectius:

  • Reflexionar sobre la manera com les noves tecnologies poden donar suport a la innovació educativa.
  • Desenvolupar tallers de formació al voltant de com les tecnologies emergents i les ja existents poden ajudar a transformar els processos d’ensenyament i aprenentatge.
  • Afavorir que les activitats d’ensenyament i aprenentatge desenvolupades en el marc de l’Aula del Futur tinguin una difusió adequada i que es puguin integrar a les aules.

L’EUN , juntament amb un grup d’empreses tecnològiques, va crear l’Aula del Futur, (Future Classroom Lab), un espai educatiu totalment equipat, que pretén ajudar a visualitzar la manera com les nostres aules actuals poden reorganitzar-se per promoure canvis en els estils d’ensenyament i aprenentatge. 

Es tracta doncs, d’una combinació d‘ESPAI, METODOLOGIA i TECNOLOGIA.

Dibuix d'una proposta d'aula del futur amb diversos espais