Programes

Aquest és un recull dels principals programes que s’estan implementant actualment:

  • Erasmus+ és el programa global de la Comissió Europea per finançar accions d’educació, formació, joventut i esport per afavorir la modernització i millora dels sistemes d’educació i formació dels països pertanyents al programa. Fomenta la qualitat educativa, la innovació metodològica, la inclusió, l’excel·lència i la internacionalització dels centres educatius.
  • eTwinning és la comunitat virtual de docents més extensa d’Europa. El servei central de suport està dirigit des d’European Schoolnet, una associació de 30 Ministeris europeus d’Educació que promou la innovació educativa en els centres docents, entre el professorat i l’alumnat. El portal eTwinning (www.etwinning.net) és un punt de trobada i un lloc comú de treball. Ofereix una plataforma als equips educatius (professorat, direccions, etc.) europeus per comunicar-se, col·laborar, desenvolupar projectes i sentir-se i formar part de la comunitat educativa més àmplia d’Europa.
  • Els Auxiliars de conversa són un recurs de primer ordre per estimular l’aprenentatge de llengües i el coneixement d’altres cultures i altres formes d’entendre el món. La seva tasca educativa consisteix a donar suport lingüístic a les activitats programades pel tutor o tutora d’aula, amb un objectiu: el desenvolupament de les competències comunicatives i lingüístiques de l’alumnat. Actualment aquest programa està gestionat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional.
  • Accions d’entorn són el conjunt d’activitats que s’ofereixen en coordinació amb diverses institucions al llarg del curs per tal d’afavorir el contacte dels estudiants amb les llengües estrangeres. El programa Connect-US, del Consolat dels Estats Units, facilita que joves estudiants i investigadors que gaudeixen d’una beca Fulbright a Catalunya facin xerrades als centres educatius. També es col·labora amb festivals de cinema com L’American Film Fest o el D’A Film Festival.
  • Estades d’immersió lingüística és el conjunt d’accions a càrrec de diferents administracions amb què es pretén contribuir a la millora de la competència lingüística en llengua estrangera de l’alumnat i al reforçament de les seves habilitats socials. Al llarg del curs, els centres tenen la possibilitat d’oferir a l’alumnat estades pedagògiques d’immersió en anglès.
  • Global Scholars és un programa educatiu coordinat per la fundació Bloomberg Philantropies. Alumnes de 10 a 15 anys de tot el món col·laboren per fer projectes conjunts. Actualment, hi participen més de 17.000 alumnes de 54 ciutats.
  • Intercanvi professional entre Catalunya i Canadà és un programa d’intercanvi de professorat entre Catalunya i la província d’Alberta (Canadà) en col·laboració amb l’Associació de Professors d’Alberta. Ofereix la possibilitat de conèixer un altre sistema educatiu, millorar competències comunicatives i metodològiques i conèixer la cultura i els costums del Canadà.