eTwinning

eTwinning és la comunitat més extensa de centres educatius d’Europa. Va néixer el 2005 com iniciativa del Programa d’Aprenentatge eLearning de la Comissió Europea i des del 2014 forma part d’Erasmus+, el Programa de la Unió Europea en matèria d’educació, formació, joventut i esport.

eTwinning és un punt de trobada i un lloc comú de treball entre docents de dos o més escoles en diversos països europeus. Proporciona eines en línia perquè els docents trobin socis, engeguin projectes, comparteixin idees, intercanviïn pràctiques interessants i comencin a treballar junts, servint-se de diferents eines personalitzades.

La iniciativa eTwinning promou l’ús de les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC) aplicats a projectes d’una sola matèria o multidisciplinars, en els que poden participar escoles tant d’educació infantil com primària, secundària i formació professional.