Descripció del programa

Desenvolupament

Aquest curs les activitats del programa podran ser presencials i/o en línia depenent d ela situació sanitària.

Per poder participar, el procés és el següent:

Pas 1. L’Institut d’FP, Escola d’art o superior artística interessada, es posarà en contacte amb la seva EOI de referència (la més propera a la seva seu) per proposar-li la participació al programa, les quals analitzaran conjuntament les possibilitats de cooperació, d’acord amb els següents requisits:

• El projecte consisteix en 5 hores de col·laboració entre l’alumnat d’FP, EA o EAS i l’EOI.

• Inclourà una proposta inicial, aproximada, del nombre d’alumnat interessat en participar-hi, incloent idioma i nivell.

• L’EOI podrà suggerir alguna de les activitats que figuren a continuació tenint en compte el nombre d’alumnat que vulgui participar al programa, l’interès i els recursos disponibles per part de l’EOI:

 • Participació en una classe com a alumnes convidats
 • Participació en una activitat cultural
 • Sessions informatives sobre l’EOI
 • Participació en tallers
 • Activitats d’ensenyament i aprenentatge gamificades (per exemple, Escape room)
 • Presentacions per part de l’alumnat de l’EOI
 • Assistència a webinars organitzades per l’EOI
 • Activitats orals específiques entre l’alumnat d’FP i el de l’EOI (per exemple, simulacions d’entrevistes de treball)
 • D’altres que es considerin adients per assolir els objectius del projecte L’EOI i el centre d’FP, Escola d’art superior artística interessada, acordaran la proposta definitiva de participació.

• Es proposa que totes les actuacions previstes es duguin a terme entre el primer i el segon trimestre de curs i es recullin evidències gràfiques.

Pas 2. Qualsevol professor d’un centre d’FP, Escola d’art o superior artística comunicarà la participació (ja concretada conjuntament amb l’EOI de referència) mitjançant el formulari d’inscripció, abans del 30 d’octubre de 2021.

Pas 3. Un cop s’acabin les activitats acordades, tant els professors responsables com els alumnes participants dels centres d’FP, l’Escola d’art o superior artística  hauran de completar i enviar a la DGFPIERE la memòria de les activitats amb la valoració de la participació i propostes de millora del programa, mitjançant el formulari memòria abans del 30 de juny de 2022.

Memòries

 • Memòries curs 2020-2021
  • 1. Formulari de memòria adreçat als professors d’FP, ens esportius i artístics Aquí
  • 2. Formulari de memòria adreçat a l’alumnat participant. Aquí
 • Memòries cursos anteriors